Průběžné výsledky:

Konečné pořadí kvalifikace

Juniorská Kynžvartská Pascalina 2018

V letoším roce se v GC Kynžvart uspořádá II. ročník série turnajů pro děti a juniory. Turnaje budou součástí turnajové série Kynžvartská Pascalina. V rámci této série se odehrají kvalifikační turnaje a poté dvoukolové Masters. Hráči budou v žebříčku hodnoceni pomocí “Prize Money” (dle vzoru profesionálních Tour; PGA Tour, Ladies European Tour, atd.), z kterého vznikne tzv. “Money List”

UPOZORNĚNÍ: Jedná se pouze o fiktivní Prize money, které nebudou vypláceny!

 

Závazné propozice:

Kategorie:
Kategorie Odpaliště Hrací systém
Chlapci a dívky do 8 let zlatá 9 jamek – na rány
Chlapci a dívky 9 – 10 let červená 9 jamek – na rány
Chlapci a dívky 11-12 let červená 9 jamek – na rány
Chlapci a dívky 13-15 let červená 9 jamek – na rány
 Podmínky soutěže:

Přihlášení: Na recepci Golf Clubu Kynžvart, tel. +420 733 612 901 a na serveru ČGF.

Pravidla: Turnaje jsou hrány na 9 jamek. Hra se řídí Pravidly golfu dle R&A GC of St. Andrews, soutěžním řádem České Golfové Federace (ČGF), místními pravidly hřiště a místními pravidly.

Počet ran: Pokud hráč nedohraje jamku na 10 ran zvedne míč a jamku nedohrává, přičemž do score karty se zapisuje číslo 10.

Hendikep: Pro účast v turnaji není vyžadován handicap. Kategorie hrané z červených odpališť se hrají na úpravu hendikepu.

Nosič (Caddy): Hráči hrající v kategoriích do 10 let mohou mít caddyho, v ostatních kategoriích není caddy povolen. Hráč může mít caddyho z řad jeho doprovodu. Caddy je ten, kdo během hry nosí hráčovu výbavu, nebo se o ni stará, a i jiným způsobem hráči pomáhá v souladu s Pravidly. Hráč může mít pouze jednoho nosiče v daném čase. Nosiči nesmí hráče přehnaně “koučovat”. Povinností nosiče je pomáhat hráči s přípravou na úder v přiměřeném časovém intervalu.

Elektronická zařízení: Mobilni telefony, sluchátka, pagery a jiné nesmějí být používány během hry. Měříce vzdáleností jsou povoleny, ale mohou být vybaveny pouze měřením vzdálenosti.

Poplatky:

Green Fee členové: 0,- Kč, Green Fee bez členství v GC Kynžvart 200,- Kč, Startovné: 100,- bez rozdílu členství

Money List:

V případě, že se dané kategorie účastní méně než 6 hráčů, body jsou přidělovány od 6. místa (př. V kategorii se účastní pouze 4 hráči – 4. místo získá body za 6. místo, 1. místo získá body za 3. místo)

Pro závěrečné “Masters” jsou Prize money stanoveny ve dvojnásobné výši.

Žebříček: Do žebříčku jsou hráči započítány všechny Prize money z odehraných turnajů. Žebříček je pak sestaven společný pro všechny kategorie.

Ceny pro každý kvalifikační turnaj:

  1. – 3. místo ve všech kategoriích

Ceny dle konečného pořadí v žebříčku:

  1. – 3. místo