V letošním roce pořádáme I. ročník série pátečních turnajů dvojic na devět jamek.

V letošním roce pořádáme I. ročník série pátečních turnajů dvojic na devět jamek. Systém hry bude zvolen vždy pro každý turnaj odlišný např. Texas scremble, výběrový drive atd.

Podmínky soutěže

Pravidla: Hra se řídí Pravidly golfu podle R&A GC of St. Andrews, soutěžním řádem ČGF, místními pravidly hřiště a místními pravidly.

Elektronická zařízení: Mobilní telefony, sluchátka, pagery a nesmějí být používány během hry. Měřiče vzdálenosti jsou povoleny. Měřič vzdálenosti může být vybaven pouze měřením vzdálenosti.

Porušení pravidla: diskvalifikace.

Poplatky: Fee  500,-.

Startovné: 300,-

Gril pro nehrající: 250,-

Členové GC Kynžvart s řádným a rodinným členstvím platí pouze startovné. Ostatní platí jak startovné tak i fee. Ceny jsou konečné a nelze uplatnit vouchery a jiné slevy.

Občerstvení – Po hře je pro hráče připraveno grilování,systémem “Sněz kolik můžeš”, vítán je i nehrající doprovod. Nápoje nejsou v ceně.

Money list:

Umístění Společná
1. 10.000
2. 8.000
3. 7.000
4. 6.000
5. 5.000
6. 4.000
7. 3.000
8. 2.000
9. 1.000

Hodnocení: Hráči budou hodnoceni pomocí “prize money” (podle vzoru PGA Tour), z kterého vznikne tzv. “money list” . UPOZORNĚNÍ – jedná se o fiktivní prize money, které nebudou vypláceny! Získané prize money dvojce, v daném turnaji se započítají, každému hráči samostatně.

Přihlašování: Na recepci GC Kynžvart. Pokud se hráč přihlásí samostatně bez partnera bude mu tento přiřazen z hráčů přihlášených samostatně.

Žebříček: Žebříček tour bude tvořen samostatně pro každého hráče, jelikož složení dvojic se může během roku měnit.

Ceny pro každý turnaj :

1.místo – 2 ks dobrého vína

Ceny dle konečného pořadí v žebříčku – Bude doplněno