UDRŽOVACÍ ČLENSTVÍ

Vstupní poplatek ŽIVOTNÍ / OSOBNÍ členství je 45.000 Kč

Roční poplatky jsou stanoveny na částku 14.800 Kč

( první rok roční hrací poplatek neplatíte )

Udržovací poplatek bez roční hrací karty je 4.900 Kč

Udržovací poplatek bez roční hrací karty ze zdravotních důvodů ( nutno doložit lékařskou zprávu ) je 2.800 Kč

Člen s tímto typem členství, může využívat veškerých členských výhod.