O Golf Clubu Kynžvart bylo již psáno mnohokrát. Ale víte jak to je – vždy se najde něco nového, zajímavého, důležitého. Požádala jsem tedy osobu nejpovolanejší, osobu, pro kterou je GCK srdeční záležitost – nikoliv práce. Dovolte mi představit Course Managera – Jaroslava Mühlhansela. Původně jsem ho požádala o pár řádek týkajících se údržby hřiště a jeho technické stránky. Jarda mi poslal tak krásně napsaný článek od historie po veškeré detaily, že jsem nemohla vynechat ani jediné slovo.

Zde mi dovolte krátké představení Head Greenkeepera / Course Managera Ing. Jaroslava Mühlhansela. Dříve působil 5 let na golfových hřištích v USA ( Ohio, Florida ), posléze se spolupodílel na výstavbě golfového hřiště Sokolov na pozici ředitele. Od roku 2014 působí v našem resortu. Jeho snahou je udržovat hřiště pokud možno s čistě ekologickými a přírodními hnojivy a postřiky. Tento přístup byl hlavním tématem únorové konference evropských greenkeeperů FEGGA v Lisabonu, které se také zúčastnil.

JAK VIDÍ GOLF CLUB KYNŽVART JEHO COURSE MANAGER JAROSLAV MÜHLHANSEL

Golfové hřiště Lázně Kynžvart si za dobu své poměrně krátké existence získalo srdce spousty hráčů. A to nejenom díky velice kvalitnímu designu a perfektně udržovaným hracím plochám, ale také díky duchu místa. „Genius loci“, tedy časy dávné historie kancléře Metternicha, zde na Vás dýchají téměř na každém kroku…

Krátce z historie: majitelem kynžvartského panství byl do roku 1620 rod Zedwitzů, kterým však byl po bitvě na Bílé hoře majetek zkonfiskován a převeden na pět bratrů rodu Metternich-Winneburg. Roku 1818 se ujal dědictví princ Klemens Wenzel von Metternich (říšský kancléř v letech 1821-1848), který následně provedl ve spolupráci s architektem Pietrem Nobile rozsáhlou přestavbu zámku ve stylu vídeňského klasicismu. Zároveň byl vybudován zámecký park v anglickém stylu. Poslední Metternichové, ač antifašisté, museli zámek opustit na jaře roku 1945. Od té doby patří státu. Tatiana von Metternich podrobně popisuje nejenom útěk ve strhující knize „Svědectví o neobyčejném životě“. Zámek byl posléze v roce 1967 kvůli dřevomorce uzavřen a po rozsáhlé přestavbě otevřen až v roce 2001.

Mezi hosty se objevovala řada významných představitelů politického života. Budete-li na šestnácté jamce, můžete na levé straně vidět 15 metrů vysoký obelisk. Jeho základní kámen položil císař Ferdinand V. Dále sem mj. zavítal ruský car Alexandr I., který prý Metternichovi přivezl jako dar semena bolševníku. V roce 1936 na zámku dlouhodoběji pobýval španělský král Alfons VIII.

Začátky golfu se v Lázních Kynžvart začaly psát v letech 2004-2008. Byl založen golfový klub a zahájila se výstavba. Hřiště ležící v nadmořské výšce 600 až 650 m má délku z bílých odpališť 6 352 m, ze žlutých 5 865 m. Navrhl jej německý architekt Christopher Städler, který je u nás známý hlavně projekty hřišť Dýšina či Sokolov. Úmyslem stavitelů bylo, aby hřiště bylo hratelné pro hráče všech výkonnostních kategorií, tedy výzvou pro zdatné a radostí pro rekreační. Představuje optimální volbu pro snižování HCP, neboť se stává tzv. objektivně obtížné, až při hodnotách kolem deseti nad par. Podařilo se vybudovat špičkové mistrovské hřiště. S velkými greeny, dlouhými zvlněnými drahami, kostřavovými rafy a vodními překážkami, které přispívají k vizuální i herní pestrosti. Hratelné bunkry, stupňovitá odpaliště a kvalitně udělaná okolí greenů zvyšují atraktivitu i celkový dojem. Nápaditých jamek, jež uvíznou v paměti, ať již díky terénu, překážkám či výhledům do krajiny, je zde opravdu hodně. Jamky jsou pestré a nutí hráče přemýšlet. A každá má svůj příběh. Jejich názvy jsou velice výstižné, např. Bílý kámen, U kříže, U dubů či Císařská. Je opravdu obtížné vybrat tu nejhezčí. Když jsem tu hrál poprvé, oblíbil jsem si osmičku, krásný čtyřpar, vlevo park, vpravo les. Něco podobného se na golfových hřištích málokdy vidí. Místo si ve své době oblíbil i J.W. Göethe. Hned za odpališťem se nachází skalní převis a pod ním lavička vytesaná do skály, na které sedával s osmnáctiletou Ulrikou von Levetzow…

Určitě dále stojí za zmínku třípar na jamce 9. Velký green plně obklopený vodními překážkami, zde je vyžadována opravdu přesná rána… Na jamce 16 věnujte pozornost bankru po pravé straně, je nejdelším v ČR. Na greenu 17, který nabízí kouzelný výhled na zámek, se golfisté nejčastěji fotí. A osmnáctá jamka, finále, příchod kolem Mlýnského rybníka a velká výzva pro hráče z bílých odpališť! Mohli bychom pokračovat v popisu ostatních jamek, např. třípar na jamce 14, která Vám určitě utkví v paměti. Lepší však vidět…

Greeny, na kterých je vyseta směs kostřavy červené a psinečku tenkého, jsou v hlavní sezóně sekány na 3,8 mm. Hřiště je udržováno v souladu s přírodou, respekt vůči přírodě je zde volbou a výzvou. S nejvyšší možnou mírou jsou používány biologické přípravky PURE. Velkým bonusem je, že hřiště není používáním přírodních produktů zatíženo zbytečnými chemickými látkami. Všechny produkty jsou 100% biologické a vyrobené z vybraných přírodních látek v nejvyšší kvalitě.

Velkoryse koncipovány jsou tréninkové plochy včetně jednoho z největších driving range v ČR, 3 greeny na patování i krátkou hru plus hra z bunkrů na dlouhé i krátké rány. K dispozici je k zapůjčení již 30 golfových autíček EZ-GO.

Ve velké míře může relaxovat i Váš doprovod. Určitě mu nebude stačit čas Vaší hry na to, aby prošel všechna zajímavá místa v parku, včetně prohlídky zámku. Tatiščevovy skály, Pomník Pascallina, Lesní kaple sv. Kříže… Když Vás golf unaví, můžete si projít další krásná místa v nejbližším okolí. Téměř zapomenuté místo Kladská či výstup na druhou nejvyšší horu Českého lesa, Dyleň.

Lázně Kynžvart nejsou jen synonymem golfu, ale… i lázněmi. K léčbě nemalým dílem přispívají unikátní místní podmínky, poloha těsně nad hranicí přízemních mlh, delší oslunění díky jihozápadní poloze a stále vysoká vlhkost vzduchu způsobená hustým zalesněním smíšeným porostem. Na jeho území jsou totiž velká rašeliniště, která zadržují vodu a postupně ji propouští do podloží, odkud se napájí minerální prameny. Nikde jinde v Česku nepramení tolik minerálních vod jako ve Slavkovském lese. Více než sto let se zde léčili dospělí hlavně se záněty horních cest dýchacích a kožními problémy, ale od roku 1950 jsou lázně určeny pouze dětem.

Za zmínku určitě stojí i to, že letos je to už 53 let, co se v Kynžvartě natáčel muzikál „Kdyby tisíc klarinetů“ s Karlem Gottem, Waldemarem Matuškou nebo Jiřím Suchým ( m.j. autorem skvělé hudby ).

Přijeďte se podívat a ochutnat příjemnou atmosféru kvalitní osmnáctky s přívlastkem „zámecká“. V okolí několika desítek km si pak můžete zahrát i na jiných krásných mistrovských hřištích. Však víte, že kraj karlovarský je golfu zaslíbený!